2. oldal

II.Az egyesület célja, tevékenysége és szolgáltatásai

 

6. Az egyesület célja a Kárpátok és a Kárpát-medence történetének, tájegységeinek és kultúrájának megismertetése; a természetben való sportos, aktív túrázás - annak verseny- és szabadidős formái, valamint ágazatai iránt megnyilvánuló igények komplex kielégítése.
7. Az egyesület cél szerinti tevékenységei és szolgáltatásai
7.1. Az egyesület - 3. pontban felsorolt - cél szerinti tevékenységei:
(1) a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés terén különösen:
 sportos életmódra és a sportbarátság elmélyítésére való nevelés;
 természetszeretetre, a természetben való helyes viselkedési kultúrára nevelés;
 sportszakemberek (túravezetők, sportszervezők) képzése;
 honismereti, művelődési ismeretek gyarapítása; hagyományőrzés;
 a Kárpát-medence természeti és kulturális értékeinek megismertetése;
 a természetjárást népszerűsítő cikkek, kiadványok megjelenítése;
 természetvédelmi ismeretterjesztés;
 a szervezett természetjárás tárgyi emlékeinek gyűjtése;
 a szabadidős természetjárás presztízsét ápoló és növelő tevékenység;
(2) a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység körében különösen:
 kapcsolattartás határon túli magyar civil szervezetekkel;
 közös rendezvények, csereprogramok szervezése;
 nemzetközi természetjáró kapcsolatok építése, a nemzetközi természetjáró szervezetek munkájában való részvétel;
 nemzetközi természetjáró kapcsolatok építése, a nemzetközi természetjáró szervezetek munkájában való részvétel;
(3) a sport terén különösen:
 gyalogtúrázás, hegymászás, kerékpáros túrázás, sítúrázás és vízitúrázás ágazataiban való versenyzés elősegítése;
 sportrendezvények szervezése, illetve rendezése;
 a természetjárás, vándorlások, túramozgalmak szervezése, illetve rendezése;
 a gyermek-és ifjúsági korosztályok turisztikai tevékenységének elősegítése;
 a természetjárással összefüggő propaganda tevékenység;
 a kalandturizmus szervezése;
 a turista térképek, digitális térképek pontosításának elősegítése;
 közreműködés a jelzett turista úthálózat fenntartásában; valamint
 a cél szerinti tevékenységekkel és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő háttér biztosítása.
7.2. Az egyesület cél szerinti tevékenységéhez kapcsolódó, ott fel nem sorolt szolgáltatások és ezek TEÁOR 08’ besorolása:
9319 Egyéb sporttevékenység: pályázatok kiírása, elbírálása és díjazása; elismerő címek alapítása és adományozása (a sportesemény elősegítésével, promóciójával kapcsolatos tevékenység, a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója (létesítménnyel, vagy a nélkül, a hegyi vezetés, bírók, zsűritagok, időmérők, stb. tevékenysége)