A „hatalomért” semmi sem drága? Nyílt levél az MKE tagjainak

Bánhidi Attila, a Magyarországi Kárpát Egyesület (MKE) újjáalakításának egykori motorja és alapítóelnöke irányításával, minősíthetetlen eszközöket felhasználva – a törvényességre és a név kötelez erkölcsi parancsra egyaránt fittyet hányva – egy szűk klikk próbálja meg kisajátítani a történelmi múltú Magyarországi Kárpát Egyesületet. A régóta csak látszattevékenységet folytató MKE odajutott, hogy legutóbbi közgyűléséhez érkezve a lejárt mandátumú vezetés hatalmi kérdésként fogta fel az egyesületi tisztségek betöltését.

 

Az MKE tagjaiként úgy érezzük, hogy történelmi múltú egyesületünk sorsa túlmutat a belügy kategórián és ezért kötelességünknek tartjuk, hogy ebben a formában is felhívjuk a figyelmet erre a kísérletre, feltárjuk az ide vezető előzményeket és okokat és természetesen megtegyük javaslatainkat ennek a méltatlan helyzetnek a megszüntetésére.

 

A Magyarországi Kárpát Egyesület az ország első, a világ 7. turista egyesülete. A nem akármilyen elődök által alapított, nem akármilyen tagok (Déchy Mór,Eötvös Loránd, Téry Ödön) által fémjelzett MKE 1873-ban alakult. 1945 után feloszlatták, majd 1992-ben újjáalakították. Az újjáalapítás kimondott, kimondatlan célja az volt, hogy az MKE az elődök által létrehozott szellemi és tárgyi infrastruktúrára építve a kádárista rendszer bélyegét viselő állami turistaszövetség helyébe lépjen. Az 1992-es újjáalakítást követő időszakban Bánhidi Attila az MKE domináns szerepének visszaszerzését és ezzel együtt az 1945 után jogtalanul állami kézbe vett turistaházak visszaszerzését állította az MKE tevékenységének középpontjába. Ez a törekvés sok ok miatt hamar hamvába holt, ezért is látszott célszerűnek valamilyen látványos program elindítása.

 

Amikor Mályi József a „Kárpát Koszorú Nemzetközi Túramozgalom” előkészítéseként 1995/96 telén egyedül bejárta a teljes az Orsovától Dévényig tartó 2500 km-es útvonalat, Bánhidi Attila kapott az alkalmon és Mályit az MKE tagjai közé invitálta. A Mályi által megálmodott túramozgalmat, az általa kiépített kapcsolatrendszert felhasználva Bánhidi elérte, hogy az MKE 2000-ben egy kidolgozatlan, lényegében kirakati célokat szolgáló megállapodást írhasson alá az Erdélyi Kárpát Egyesülettel és a munkácsi Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetséggel a Kárpát Koszorú Nemzetközi Túramozgalom közös működtetésére. A megállapodás egy deklaráció maradt, az abban irányítónak megnevezett MKE több ezer, azóta sem felhasznált színes borítólap kinyomtatásán túl semmit nem tett az abban foglaltak megvalósításáért.

 

Az ötletelésben fáradhatatlan Bánhidi energiáit abban az időben már az foglalkoztatta, hogy az addig csak egyéni tagságú MKE tagjai önálló jogi személyként bejegyzett egyesületeket hozzanak létre. A szándék kettős volt. Egyrészt növelni a látszatát az MKE szervezeti erejének, másrészt növelni a pályázati forrásokból megszerezhető támogatások mértékét. Az elképzelés megvalósítása mögött az a vállalás állt, hogy az ily módon „barázdálódó” MKE továbbra is egy közösség marad. Ennek biztosítékául a történelmi címer és a Kárpát Egyesület megnevezés használatának deklarálása, és a jogi személy szervezetek tagjainak automatikus egyenjogú MKE tagokként való alapszabályi garantálása szolgált. Így történt, hogy Bánhidi szándéka szerint 2000-ben az MKE egyéni tagjai több jogi személyként bejegyzett turista egyesület hoztak létre, köztük a mai napig mind taglétszámában, mind szakmai tevékenységében meghatározó Pestkörnyéki Kárpát Egyesületet és a Kárpát Egyesület Egert. Ezeknek az új egyesületeknek a tagjai automatikusan az MKE tagjai is maradtak/lettek.

 

A végig nem gondolt folyamat eredményképpen az MKE-ben csak egyéni tagként maradtak egyre inkább koncepció és funkció nélkül működtették az anyaegyesületet. Ezt a helyzetet látva, az MKE szerepét magára vállalva, a Vámos László vezette Pestkörnyéki Kárpát Egyesület volt az, aki 2004. május 1-jén, az Európai Unióba történő felvételünk napján Orsovánál több tucat résztvevővel megkezdte és sikeresen végigvitte a Kárpát Koszorú túra nyári teljesítését célul kitűző közel öthónapos expedíciót. A túra naplórészletekkel is kiegészített képes albuma 2007-ben „2500 kilométer a Kárpátok főgerincén” címen jelent meg.

 

Látva azt, hogy az MKE zászlója alatt megtett, ám a gyakorlatban a PKE erőforrásaira alapozott erőfeszítéseket az anyaegyesület részéről érdektelenség kíséri, a Pestkörnyéki Kárpát Egyesület 2009-ben elindította a Kárpátok leghosszabban bejárható vízválasztóján vezető, öt országot érintő, a GPS technológia használatára és az ezen alapuló geocaching szabadidős tevékenységre építő Kárpátok Bércein Vándorút nevű programját (KBV). A turista megadott koordináták és leírások alapján, meghatározott pontokon sziklába rögzített rejtett pecsételőhelyeket („geoládákat”) keres meg és a magával vitt igazoló füzet és bélyegző párna segítségével bizonyítja ottjártát.

 

Hét éves szisztematikus, tervszerű munka eredményeképpen mára már közel 2000 km a PKE által bejárt és rögzített KBV útvonal hossza és 204 a megtalálandó igazolópontok száma. A KBV erdélyi szakasza lényegében elkészült és ezzel párhuzamosan elkészült a KBV PKE által elgondolt optimális koncepciója és működtetési modellje, megtekinthető állapotban van a nemzetközi túramozgalom központi felületeként szolgálni hivatott demo honlap. Elérhető közelségbe került egy olyan nemzetközi túramozgalom nyilvános meghirdetése és elindítása, amely méltóképpen illeszkedik a Magyarországi Kárpát Egyesület alapító atyái által 1873-ban elindított törekvésekhez.

 

Ezzel a háttérrel és az erre épülő perspektívával érezte úgy a PKE tagságát megjelenítő közgyűlésünk, hogy olyan embereket javasol az MKE vezető posztjaira, akikről a Kárpát-Koszorú Nemzetközi Túramozgalmat megálmodó, az útvonalat télen is, nyáron is teljesítő Mályi József így beszél a Kárpáti Lapok legutóbbi számában „Most, Vámos László - Kalmár Béla révén új lendületet látszik venni a Kárpát-koszorú gerincén végig húzódó turista útvonal ügye … Sok sikert kívánok a (nemzetközi) Kárpátok Bércein Vándorút létrehozásában fáradozó lelkes Társaságnak!” (KL. 1. szám, 2016. 34. o.)

 

Eközben a szerepét, működési módját nem találó, tevékenységében és tényleges létszámában egyre jobban hanyatló „anya” MKE idejét és energiáit az elmúlt években mind akutabbá váló vezetési gondok kötötték le. 2014-ben már csak tartós huzavona után akadt egyetlen jelölt az elnöki posztra. Ezen a 2014. áprilisi közgyűlésen nem is az elnök személye körül alakult ki kemény csata, hanem azon a Bánhidi Attila által puccszerűen átnyomni kívánt alapszabály módosítási kísérleten, amelynek célja az volt, hogy az MKE a továbbiakban sportegyesületként folytassa tevékenységét. (Bánhidi hosszú évek óta mutatóban sem vesz részt túrákon, az egyesületben semmilyen tisztséget nem visel. Felelősséget nem vállal, helyette a választott vezetőket háttérből manipulálva irányít. Minden számára fontos közgyűlésen megjelenik és ezek mindegyikén előáll valamilyen „zseniális”, általában az alapszabály módosítását, vagy a vezetés összetételét érintő „királycsináló” javaslattal. Az MKE 2011. szeptember 3-án rendkívüli közgyűlést tartott a szénpataki kulcsosházban, mert az Egyesület elnöki tisztségét hosszú ideje betöltő Jeszenszky Géza nagyköveti kinevezése miatt lemondott. Bánhidi Wehner Gézát, MSTSZ-beli régi harcostársát próbálta igen sajátos körülmények között (KL. 3. szám, 2011. 2. o.) megválasztatni. Ha ez nem is jött be, de az egyesületben addig teljesen ismeretlen Wehner azonnal az elnökség tagja lehetett. Jeszenszkyt akkor az egyesület tiszteletbeli elnökének választotta, de néhány évvel később Bánhidi mondvacsinált ürüggyel - Jeszenszky akár előzetes, akár utólagos értesítése nélkül - elérte, hogy ez a tisztség kikerüljön az alapszabályból. Az eljárást Jeszenszky elfogadhatatlannak tartotta és kilépett az MKE-ből. Bánhidi számítása bejött.)

 

A sportegyesületként való önmeghatározást Bánhidi az akkor jelentősen módosuló – az egyesületeket, a civilszervezeteket, és a sportági irányítást érintő – jogszabályoknak való megfeleléssel indokolta, de a lóláb nagyon kilógott. Az 1990-ben megalakult, működése során számos tisztázatlan helyzetbe bonyolódott Magyar Sportturisztikai Szövetség, azóta Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség, (de változatlanul MSTSZ rövidítést használó) szervezet, amelynek Bánhidi kezdeményezésére az MKE is tagja volt, átalakult országos sportági szakszövetséggé, tevékenységének középpontjába egyértelműen a versenysportot állítva. (A történesek szempontjából az sem mellékes körülmény, hogy az MSTSZ alapítása óta ugyancsak arra törekedett, és a jelek szerint erről a törekvéséről máig sem mondott le, hogy önmagát, mint „történelmi jogutódja az 1913-ban alakított Magyar Turista Szövetségnek” határozza meg. Lásd MSTSZ alapszabály.)

 

Az MKE tagsága 2014-ben leszavazta még annak napirendre vételét is, hogy a sportegyesületté válásról szó essen, ezért is keltett megdöbbenést Bánhidi tájékoztatása a most 2016-os májusi közgyűlésen arról, hogy az MKE egy olyan 2015-ös kis létszámú és formális rendkívüli közgyűlésen, aminek egyetlen pontja azoknak az alapszabályi változtatásoknak az átvezetése volt, amelyeket a Fővárosi Törvényszék végzése alapján kellett elvégezni, egyúttal ismételten belépett az MSTSZ-be. (Annak ellenére, hogy az MSTSZ alapszabálya egyértelműen rendelkezik arról, hogy mint sportági szakszövetségnek, a rendes tagjai sportszervezetek.) Erről a közgyűlési határozatról a PKE nem tudott, róla még csak értesítést sem kapott.

 

A helyzet fonákságát mi sem bizonyítja jobban, hogy az MKE tag Kárpát Egyesület Eger 2013 óta a legnagyobb magyar turista szövetség, a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) tagja, és hogy az MKE sportegyesületté válásának 2014-es elvetését követően a PKE is úgy döntött, hogy felvételét kéri (és azt el is nyerte) az elmúlt rendszer örökségéből az arra érdemeset megőrző, de szemléletét, működési módját, hatékonyságát és eredményeit tekintve a magyar turizmusban új fejezetet nyitó Magyar Természetjáró Szövetségbe. (A Szövetség az 1987-ben létrehozott Magyar Természetbarát Szövetség jogutódja, az 1913-ban létrehozott Magyar Turista Szövetség utódja, és az 1873 óta alakult magyar természetjáró szervezetek hagyományainak folytatója és ápolója.” MTSZ alapszabály 4. §)

 

Úgy ítéljük meg, hogy a fenti előzmények ismeretében világosan kirajzolódnak azok az okok és érdekek, amelyek miatt a lejárt mandátumú MKE vezetők számára az kínálkozott egyetlen megoldásnak, hogy az erős tagsági támogatottsággal bíró, programjukat, koncepciójukat tekintve másban gondolkodó, bábszerepre alkalmatlan PKE jelölteket és magát a PKE-t hisztérikus és becsületsértő módon megvádolja (lásd lentebb az 1. mellékletet) azzal, amit maga kíván tenni.

 

A május 20-án 00:08:02-kor kiküldött „MKE elnöksége” aláírású körlevélre még aznap hajnalban reagált Vámos László a PKE elnöke. Tételesen cáfolta (lásd lentebb a 2. mellékletet) a valótlan és becsületsértő állításokat, egyben bejelentette, hogy ilyen körülmények között visszalép a jelöléstől és még ugyanaznap délután – két nappal az esedékes MKE közgyűlés előtt – köremailben értesítette a PKE tagságát arról, hogy okafogyottá vált a PKE tagság mozgósítása az MKE közgyűlésre (lásd lentebb a 3. mellékletet), mert a PKE jelöltjei visszaléptek.

 

Lépésének köszönhetően ugyan elmaradtak a „kisgazda effektusos” jelenetek, természetesen a „hatalom” sem forgott veszélyben, de ezzel együtt Bánhidi Attila levezető elnöki vezényletével mégis olyan módszerek sorozatos bevetésére került sor, mint amikor egy hatalmát féltő kisebbség semmit sem kíván a véletlenre bízni. (És ha valaki ilyen útra lép, akkor így is folytatja. Az a közgyűlési jegyzőkönyv, amit a „hatalomban” maradtak a Törvényszék számára beküldtek, alapvető tényekben, történésekben tartalmaz mást, mint ami a közgyűlésen készült hangfelvételen hallható…)

 

A közgyűlés helyszíne megegyezett az MSTSZ székhelyével. (Az MKE közgyűlésén kívül aznap délelőtt az MSTSZ közgyűlése is ott zajlott.) A teremben nagy számban jelentek meg és kaptak szavazásra lehetőséget olyanok, akiket a jelenlévők nagy része nem ismert, akiket korábban MKE rendezvényen senki sem látott. Az, hogy előbb kezdődtek a szavazások, mint a mandátumok megállapítása és kiosztása, az „csupán” egy (csúnya) dolog, de a legmegdöbbentőbb az volt, amikor a mandátumuk végére ért tisztségviselők a „mi és ti” szóhasználat folyamatos hangoztatása és hangsúlyozása után az elfogadott napirenddel ellentétesen egy teljes titokban megrendelt ügyvédi szakvéleménnyel próbálták a jogi személy szervezetek tagjainak MKE tagságát kétségbe vonni, az alapszabályt és az eddig sohasem megkérdőjelezett közgyűlési gyakorlatot félresöpörni.

 

Szőcs Ernő, az egyetlen jelöltként „bizalmat” kapott régi-új elnök zárszava, majd az alakuló elnökségi ülés nem hagyott kétséget afelől, hogy a „hatalom” régi-új birtokosai magukat ismét nyeregben érezve azt gondolják, hogy a kedélyek lecsillapodása után az úgymond "közös életünk" visszazökken a korábbi kerékvágásba, minden folytatódik úgy, mintha mi sem történt volna. (De biztos, ami biztos, az alapszabályt meg kell változtatni, a jogi személyek tagjai ne lehessenek automatikusan MKE tagok is...)

 

Az így kialakult helyzetben a PKE elnöksége azt látta legfontosabb feladatának, hogy higgadt, tárgyszerű módon értékelje a történteket, összegyűjtse a véleményeket, a hogyan továbbra vonatkozó javaslatokat. A beérkezett reakciók ismeretében elmondható, hogy bár vannak, akik az MKE-vel való mielőbbi szakítást tartják az egyetlen lehetséges és jó lépésnek, a nagy többség úgy ítéli meg, hogy saját magunkból nem lehet kilépni, az adott kereteken belül kell felelős, konstruktív módon megpróbálni közös megoldást találni.

 

Ennek megfelelően a PKE elnöke az MKE elnökségi tagjaként lehetősége szerint jelen kíván lenni az MKE elnökségi ülésein és kész részt venni, illetve képviseltetni magát minden olyan megbeszélésen, amely az MKE jövőjével kapcsolatos kérdéseket tárgyal. Fentiek jegyében született meg továbbá az az alábbi javaslat (lásd lentebb), amelyet szerettünk volna egyesületünk kiadványának a Kárpáti Lapoknak (KL) most esedékes számában megjelentetni.

 

A KL szerkesztője annak ellenére elzárkózott a 2016. június 24-én kért publikálástól, hogy korábban ugyanebben a témában és ugyanezzel a címmel már három alkalommal (KL 3/2013, KL 1/2014, KL 2/2014) jelentetett meg anyagot. Álláspontja szerint, az MKE-PKE között kialakult háború mielőbbi befejezéséhez az illetékes vezetők személyes találkozójára és kibékülésére van szükség, nem pedig egy újabb hadszíntér – a Kárpáti Lapok – megnyitására. Azzal is érvelt, hogy a szerkesztés alatti jelenlegi lapszám szinte készen van, amelyet kinyomtatva az EKE táborba szeretne elvinni, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy a Kárpáti Lapok – amíg ő szerkesztheti – nem lesz semmilyen gyűlöletkeltés, haragoskodás, kirekesztés szócsöve.

 

Ehhez képest az MKE honlapján 2016. július 16-án közzétett új Kárpáti Lapok lapok 25. oldalán a KL „MKE tisztújító közgyűlés” címmel lehozta azt a közleményt, amelyben az MKE nevében Szőcs Ernő immár a világháló nyilvánosságát is felhasználva, zavaros és homályos utalásokkal, valótlan állításokkal tűzdelt tájékoztatásában továbbra is puccsot és hatalomátvételt emlegetve továbbra is azzal vádaskodik, amit éppen ő (is) követett el, majd mindezt tetézve szemrebbenés nélkül így fejezi be a „tárgyszerű” beszámolóját:

 

„Kedves Közgyűlés Résztvevők!

Ez úton szeretném megköszönni a magam és az elnökség nevében, hogy felhívásunkra ilyen szép számban eljöttetek a közgyűlésre. Remélem mindenki számára megnyugtató eredmény született.

Az elnökség igyekszik a továbbiakban is méltó módon képviselni az MKE hagyományait és az egyesület hírnevét megóvni.” (lásd lentebb a 4. mellékletet)

 

A PKE elnökségének javaslatai a „Merre tovább MKE?” kérdés megválaszolására

Induljunk ki közösen a következő rendező elvekből:

  1. Az MKE név kötelez.

  2. A „vagyunk mi, azaz a MKE, és vagytok ti, az egriek, miskolciak és a pestkörnyékiek megközelítés helyett térjünk vissza az alapokhoz, a MI EGY CSALÁD VAGYUNK gyakorlathoz. (Az MKE – PKE háború fogalmilag is értelmezhetetlen, hiszen önmagával senki sem háborúzik...)

  3. Közösen keressük meg és alakítsuk ki azt a funkciót, azt a szervezeti formát, azt a jövőképet, azt a kapcsolatrendszert, ami a legjobban képes szolgálni az alapító elődeink által létrehozott legjobb hagyományok megőrzését, folytatását.

A PKE elnöksége kezdeményezi, hogy kerüljön sor egy olyan (a létszámot, a témát, a körülményeket tekintve hatékony és érdemi munkát biztosító) MKE felső szintű belső megbeszéléssorozatra, ahol az MKE elnöke és alelnöke, a KEE elnöke és egy elnökségi tagja, a KEM elnöke és egy elnökségi tagja, valamint a PKE elnöke és egy elnökségi tagja a fenti alapelvek mentén áttekintik azokat az előzetesen kialakított és egymáshoz eljuttatott elképzeléseiket, amelyek mentén minél több kérdésben esélyt látnak a megoldást jelentő közös álláspontok kialakítására. Ennek az elsőnek szánt – ez év szeptember második felére javasolt – megbeszélésnek az előkészítését, feltételeinek biztosítását a PKE örömmel vállalja.

 

A PKE elnöksége a tagsággal e témában folytatott eddigi párbeszéd alapján a következőket ajánlja

 

Funkcióját tekintve az MKE legyen ernyőszervezet. Legfontosabb funkciója az legyen, hogy tagjai számára olyan szolgáltatásokat biztosítson, amelyeket azok egyedül nem, vagy ha igen, akkor kevésbé eredményesen képesek megvalósítani. Pl.:

- közös érdekképviselet magasabb szintű szervezetekben

- közös fellépés a turizmusra jelentős hatással bíró feltételrendszerek befolyásolására

- közös pályázati munka nagyobb jelentőségű programok, projektek megvalósítására,

- közösen működtetett nagyobb szabású projektek, programok koordinációja,

- közös előnyökkel járó brandépítés, kommunikációs szolgáltatás

- előnyösebb feltételeket biztosítható szolgáltatási megállapodások elérése (szállás, utazás, nyomda, eszközbérlés, IT szolgáltatások, stb.)

- nemzetközi kapcsolatok koordinálása

- oktatási, képzési, módszertani támogatás

 

Szervezeti forma: az MKE nevet megtartó szövetség. (A 2000 óta kétségtelenül ellentmondásos helyzeten úgy segíteni, hogy az MKE szövetséggé (különös formájú egyesület) alakulna, nem lennének egyéni, csak jogi személy tagjai.)

 

Jövőkép: Az MKE a tevékenységében egyrészt a Kárpátokra, másrészt a hazai bakancsos turizmus népszerűsítésére, az ehhez szükséges infrastruktúra bővítésére, ápolására, a Magyarországi Kárpát Egyesület legjobb hagyományainak megőrzésére, felmutatására és folytatására összpontosít. Az MKE a maga eszközeivel, ezen belül kiemelten a Kárpátok Bércein Vándorút Nemzetközi Túramozgalomban való részvétellel eredményesen elősegíti a Kárpátok Védelméről és Fenntartható Fejlesztéséről készült Keretegyezmény (Kárpátok Egyezmény) megvalósítását, és a Fenntartható Turizmus Jegyzőkönyv ajánlásaiban megfogalmazottakat.

 

Kapcsolatrendszer: A Magyar Természetjáró Szövetség, Erdélyi Kárpát Egyesület, a Mária Út Közhasznú Egyesület, Openmaps Alapítvány, Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület és a jövőkép megvalósítását elősegíteni képes és akaró minden más szervezet.

 

Budapest, 2016. július 20.

 

a PKE elnöksége

 

A fenti nyílt levelet és annak mellékleteit a PKE honlapon történt közzétételt megelőzően természetesen közvetlenül is elküldtük az MKE elnökének és titkárának. A kialakult helyzet súlyára tekintettel bízunk benne, hogy a nyári programok ellenére mielőbb reagálást kapunk rá.

 

1. sz melléklet

A mandátumát kitöltött MKE elnökségének körlevele, amelyben hisztérikus és becsületsértő módon azzal vádolta meg a PKE-t, amit, amit éppen maga tervezett tenni.

------- Továbbított üzenet --------

Tárgy:

FW: Közgyűlésre a tagsághoz

Dátum:

Fri, 20 May 2016 00:08:02 +0200

Feladó:

MKE titkar <mke.titkar@karpategyesulet.hu>

Címzett:

MKE titkar <mke.titkar@karpategyesulet.hu>

 

Kedves Tagság,

 

mint tudjátok május 22.-én az MKE éves rendes és egyben tisztújító közgyűlése lesz.

Ezzel kapcsolatban a PKE (Pestkörnyéki Kárpát Egyesület) 2016 május 7.-i közgyűlésén egy hatalom átvételi döntés született meg.

 

Szőcs Ernő Elnök Úr, és az MKE elnöksége az alábbi levélben kíván erre reagálni, ill. állástfoglalni, egyben azt kéri tagjaitól, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a közgyűlésen, hogy az MKE saját tagsága dönthessen az egyesület sorsáról.

 

 

„Kedves Tagság!

Elnökségünk egy tagja részt vett a PKE közgyűlésén, melyről az MKE vezetése 2 nappal az esemény előtt értesült.

Beszámolója szerint keveset tudott meg a PKE elmúlt évi tevékenységéről, mivel ott szinte egyetlen „napirendről”, a mi május 22-i közgyűlésünkről tárgyaltak.

Már előre – egymás között, nevesítve leosztották a leendő MKE tisztségeket, melyet a közgyűlésük „megerősített”!

Idézet Vámos László leveléből:

Annak érdekében, hogy elképzelésünket érvényre tudjuk juttatni, kérem a tagságot, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a május 22-i MKE közgyűlésen!"

Nem tudjuk, hogy a PKE céljait miért csak egy ilyen kitervelt, az MKE ellen irányuló, választási „puccs” segítségével látja megvalósíthatónak.

A mai napig senki, sem személyesen, sem hivatalosan nem keresett meg bennünket a PKE jövőjét illető elképzelésekkel.

Miből gondolják a PKE tagjai, hogy nem támogatjuk törekvéseiket, milyen példát tudnak felhozni, mely azt támasztja alá, hogy nem akarunk együttműködni, honnan tudják, hogy nincsenek az MKE-ben a "KBV (Kárpátok Bércein Vándorút) iránt elkötelezett" tagok?

Érthető, mivel ez csak egy ürügy, amellyel egy bizonyos személy szeretne visszakerülni a hatalomba. Régen úgy gondolta, hogy szürke eminenciásként felügyeli a „lenézett” MKE elnökséget, most biztosabb pozícióból, ügyvezetőként szeretné ugyanezt.

Akkor váltak el útjaink, mikor két alkalommal is próbálta átírni (megváltoztatni) az elnökségi értekezlet jegyzőkönyvét, mivel nem olyan határozat született, mely neki megfelelt.

Ezek után szeretnénk arra kérni az MKE tagságát, hogy „minél nagyobb számban jelenjenek meg a május 22-i MKE közgyűlésen!”

 

Budapest, 2016. május 19.

 

MKE elnöksége”

 

2. sz. melléklet

A május 20-án 00:08:02 – kor kiküldött körlevélre még aznap hajnalban reagált Vámos László a PKE elnöke. Tételesen cáfolta a valótlan és becsületsértő állításokat, egyben bejelentette, hogy ilyen körülmények között visszalép a jelölésétől.

 

From: Vámos László <>

To: Szőcs Ernő <>

Cc: MKE titkar <mke.titkar@karpategyesulet.hu>

Sent: Friday, 20 May 2016, 4:06

Subject: Re: FW: Közgyűlésre a tagsághoz

 

Kedves Ernő!

Sajnálom, hogy "választási puccsnak" minősíted azt, hogy jelölteket állítottunk a vasárnapi MKE tisztújításra. A MKE vezetőségének mandátuma lejárt, a tisztségek betöltésére minden MKE tagnak joga van javaslatot tenni. A "mi"-be és a "MKE saját tagsága"-ba csakúgy mint az egriek, a PKE is beletartozik. A különbség annyi, hogy a MKE-nek vannak közvetlenül és tagszervezeten keresztül csatlakozó tagjai, de a jogaik egyformák.

"Beszámolója szerint keveset tudott meg a PKE elmúlt évi tevékenységéről" - ez nem is volt napirendi pont, az egyesület tevékenységéről a decemberi közgyűlésen szoktunk beszámolni.

"mivel ott szinte egyetlen „napirendről”, a mi május 22-i közgyűlésünkről tárgyaltak." - ilyen napirendi pontunk nem volt, viszont a hat napirendi pontból a 4. így szólt: A Kárpátok Bércein Vándorút jövőjének koncepcionális kérdései megbeszélése.

E pont kapcsán tárgyaltunk arról, hogy a KBV olyan fázisába jutott, amikor már magasabb szinten, adott esetben nemzetközi szinten elő tudunk vele rukkolni. Ahhoz, hogy tárgyalópartnerként komolyan vegyenek, esetleg támogatókat szerezzünk, nagyobb esélyt látunk úgy, hogy azt (a KBV-t) nem egy országos egyesület tagszervezeteként, hanem az országos egyesület, a MKE-ként mutassuk be. Ehhez azt láttuk jónak, hogy az esedékes tisztújításra olyan jelölteket javasolunk a MKE vezetésébe, akik tudják és csinálják a KBV-t. ...

"Már előre – egymás között, nevesítve leosztották a leendő MKE tisztségeket," - jelölteket nevesítettünk, hiszen név nélkül hogyan jelölhetnénk? És (a FB-t nem számítva) az 5 fős elnökségbe (a tagszervezeti elnökök nélkül, mivel ők továbbra is az elnökség tagjai) csupán két tisztségre, igaz a meghatározókra, az elnök és az ügyvezető alelnök személyére tettünk új javaslatot.

"Annak érdekében, hogy elképzelésünket érvényre tudjuk juttatni" - az elképzelésünk természetesen arra vonatkozik, hogy az általunk jelölt személyeket a közgyűlés megválassza.

"kérem a tagságot, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg" - hát ez természetes, hiszen egy demokratikus választást csak az nyerhet meg, aki több szimpatizáns szavazót tud mozgósítani. Különben mi értelme a jelölésnek, ha nem mozgósítunk?

"Nem tudjuk, hogy a PKE céljait miért csak egy ilyen kitervelt, az MKE ellen irányuló," - a PKE célja a KBV-t a MKE-vel fémjelezve elismertetni, és ezt nem a MKE ellen, hanem a MKE-ért tennénk. Hiszen ott áll a MKE alapszabályában:

(1) Az egyesület célja a Kárpátok és a Kárpát-medence történetének, tájegységeinek és kultúrájának megismertetése; a természetben való sportos, aktív túrázás - annak verseny- és szabadidős formái, valamint ágazatai - iránt megnyilvánuló igények komplex kielégítése; az épített és természeti környezet védelme.

"választási „puccs” segítségével látja megvalósíthatónak" - az én felfogásom szerint a puccs a választások nélküli, a hatalom átvételére törekvő erőszakos cselekmény. Mi csupán egy demokratikus választásra jelölteket állítottunk.

"A mai napig senki, sem személyesen, sem hivatalosan nem keresett meg bennünket a PKE jövőjét illető elképzelésekkel." - a PKE jövője a PKE tagság dolga, a KBV-é - úgy vélem - lehetne közös ügyünk.

"Miből gondolják a PKE tagjai, hogy nem támogatjuk törekvéseiket," - nem ezt gondoljuk, hanem azt, hogy a KBV-hez értő és a KBV-t csináló személyek, a MKE vezetésébe delegálásával jobban érvényesíthetnénk a KBV-t.

"honnan tudják, hogy nincsenek az MKE-ben a "KBV (Kárpátok Bércein Vándorút) iránt elkötelezett" tagok?" - ebben igazad van, nem tudjuk, de azt tapasztaljuk, hogy az egyébként PKE tag Józsi is nem KBV túraként, hanem "Országhatártúraként" jelentette meg a MKE programban a Kárpátok-beli túráit. (persze ennek tudom az okát, de ez attól még így van)

"Érthető, mivel ez csak egy ürügy, amellyel egy bizonyos személy szeretne visszakerülni a hatalomba." -én nem feltételezek ilyet az illetőről, és nem is volt a "hatalomban", "csupán" mezei tag a MKE-ben - a PKE révén most is. Úgy vélem ez téves feltételezés.

Nos, kedves Ernő, a jelölésemről-jelölésünkről a PKE (kibővített) elnöksége döntött, amit a közgyűlés megerősített, és hosszas vívódás után vállaltam el. Most, hogy látom, hogy Te, és általad a MKE közvetlen tagsága is, ezt PKE-s "puccsnak" fogja fel, boldogan visszalépek a jelölésemről. Mi sem áll távolabb tőlem, minthogy (szerintetek) "puccsista hatalomátvétellel" töltsem be az amúgy is többletterhet jelentő MKE elnöki tisztséget.

 

Üdvözlettel:

Laci

 

3. sz. melléklet

És még ugyanaznap délután – két nappal az esedékes MKE közgyűlés előtt – köremailben értesítette a PKE tagságát arról, hogy okafogyottá vált a PKE tagság mozgósítása az MKE közgyűlésre, mert a PKE jelöltjei visszaléptek.

 

From: Vámos László <>

To:

Sent: Friday, 20 May 2016, 13:30

Subject: Re: FW: Közgyűlésre a tagsághoz

 

Kedves Tagság!

Az a tény, hogy a MKE vasárnapi tisztújítására jelölteket merészeltünk javasolni a MKE elnökségébe, az alábbi nemtelen levelet eredményezte "MKE elnöksége" aláírással. (megjegyzem én is, mint a PKE elnöke tagja vagyok a MKE elnökségének . . . )

Ilyen fogadtatás után természetesen nem vállalom/vállaljuk a jelöltséget, így okafogyottá vált a PKE tagság mozgósítása a vasárnapi MKE közgyűlésre. Tehát nem kérem a PKE tagságát arra, hogy vegyen részt a MKE közgyűlésén, csak az menjen, aki szereti a - feltehetően kialakuló - iszapbirkózást.

Én ugyan nem szeretem, de azért - utoljára - elmegyek.

 

A MKE levélre adott válaszomat lentebb olvashatjátok.

 

Vámos László

 

 

4. sz. melléklet

 

MKE tisztújító közgyűlés

 

A Magyarországi Kárpát Egyesület 2016. május 22-én rendes és egyben tisztújító közgyűlést tartott. Az előzetes híresztelések alapján, miszerint puccs, hatalomátvétel és egyéb dolgok vannak készülőben, a hívó szóra meglehetősen nagy számban jelent meg a tagság. A közelmúlt személyi viharainak következményei még élesen az emlékezetekben voltak és bizonyos visszarendeződéstől tartva, rendesen egymásnak feszültek az arcok. Végül a jelenlévők többsége – az MKE további nyugodt működése érdekében –, a békére szavazott.

 

A tisztújítás eredménye: elnök: Szőcs Ernő, ügyvezető alelnök: Stauróczky Tamás, titkár: Lindmayer Éva.

Elnökségi tagok: Wehner Géza, Lehotzky Gyula és a tagszervezetek mindenkori elnökei: Vámos László (PKE),

Köves Gyula (KEE).

Az elnökség megköszönve az eddig végzett hozzáértő, önzetlen és önkéntes közreműködést, a továbbiakban felkérte a munkájuk folytatására Nagy Pétert a Kárpáti Lapok szerkesztésére, Dedák Dalmát az MKE honlapjának szerkesztésére és üzemeltetésére. Továbbá: Soltész Ágotát az MKE Vízi Sportok Osztály vezetésére, Stauróczky Tamást az MKE Túrakerékpár Osztály vezetésére, Galgóczi Csabát az MKE Sí Osztály vezetésére, Mályi Józsefet az MKE Magashegyi és gyalogos túrák vezetésére.

 

Kedves Közgyűlés Résztvevők!

Ez úton szeretném megköszönni a magam és az elnökség nevében, hogy felhívásunkra ilyen szép számban eljöttetek a közgyűlésre. Remélem mindenki számára megnyugtató eredmény született.

Az elnökség igyekszik a továbbiakban is méltó módon képviselni az MKE hagyományait és az egyesület hírnevét megóvni. (MKE nevében, Szőcs Ernő.)

 

Kárpáti Lapok 2. szám 2016. 25. oldal, Egyesületi élet – MKE tisztújító közgyűlés 

Archív: